آتش سوزی در کارخانه ریسندگی جمیل نخ

آتش سوزی در کارخانه ریسندگی جمیل نخ 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، در مورخ 03/دی/1400 به محض اعلام آتش سوزی کارخانه ریسندگی جمیل نخ، واقع در بزرگراه آزادگان روبروی شهرک صنعتی مورچه خورت در ساعت 17:34 و به عنوان پشتیبان و کمک آتش نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت (با توجه به گستردگی آتش سوزی ) تعداد 7 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین به محل حادثه اعزام گردید که از همان دقیقه های اول آتش پاد مجتبی رستمی – مدیر عامل سازمان و سر آتش یار سعید کریمیان – معاون سازمان در محل کارخانه حضور یافتند.

آتش یار دوم فرهنگ طاهری – فرمانده عملیات اعلام کرد:                                    

به محض اعلام آتش سوزی سریع دو دستگاه اطفاییه سنگین به محل حادثه اعزام که در محوطه کارخانه ریسندگی جمیل نخ با شعله های آتش که در حال زبانه کشیدن بود مواجه شدیم ازاین رو با توجه به وسعت آتش درخواست اطفاییه آبرسان به فرماندهی اعلام و بلافاصله با کشیدن لوله با آب، آتش را مهار و از سرایت به دیگر انبار ها و قسمت های کارخانه جلوگیری گردید.

آتش یار اباذر فریدون پور، کشیک وقت در این رابطه گفت:

به محض اعلام آتش سوزی و اعزام نیروها به محل در ابتدا اقدام به اطفای سوله ها و مهار کردن آتش پنبه های محوطه نمودیم و با رسیدن نیروهای کمکی و لودر با هماهنگی آتش نشانان اصفهان دیوارهای سوله ها تخریب و  آتش به طور کامل اطفا گردید.

آتش پاد مجتبی رستمی – مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی افزود:

آتش کارخانه ریسندگی جمیل نخ پس از 9  ساعت  تلاش بی وقفه آتش نشانان مهار و کنترل گردید. خوشبختانه در این عملیات از کارکنان مجموعه کسی آسیب ندید و در همان ساعات اولیه فرماندار محترم شهرستان – جناب آقای کاظمی طبا و در ادامه جناب آقای مهندس شیشه فروش – مدیر کل مدیریت بحران استان در محل حاضر و بر عملکرد و روند کنترل آتش سوزی نظارت کردند. در این عملیات فوق سنگین  تعداد هفت دستگاه  اطفاییه سنگین و نیمه سنگین و تعداد 30 نفر آتش نشان  به محل حادثه اعزام شدند و خوشبختانه با اقدام به موقع آتش نشانان در کنترل آتش، از سرایت به دیگر سوله ها و انبار های کارخانه جلوگیری شد. در این عملیات بیش از 40 دستگاه تنفسی مورد استفاده قرار گرفت. این عملیات به صورت مشترک با آتش نشانی های شهرک صنعتی مورچه خورت و اصفهان حضور انجام شد.