بازدید جناب آقای دکتر ابریشمی راد

بازدید جناب آقای دکتر ابریشمی راد 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر، در روز 1400/11/14 جناب آقای دکتر ابریشمی راد – شهردار محترم از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای آتش پاد مجتبی رستمی – رییس سازمان، گزارش عملکرد آمار و همچنین برنامه پیش رو سازمان را به ایشان تقدیم گردید. در پایان شهردار محترم با توجه به کاهش محسوس آمار حریق و حوادث که حکایت از عملکرد موفق سازمان در واحد آموزش و فرهنگ سازی ایمنی در سطح شهر داشته با قدردانی و خدا قوت از خداوند بلند مرتبه توفیق روز افزون را برای آتش نشانان خواستار شدند.