تست آمادگی جمسانی

تست آمادگی جمسانی 600 460 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر با توجه به نظریه کارگروه ورزش جهت حفظ آمادگی پرسنل عملیات در مواجهه با حریق و حوادث در تاریخ های 22/آبان/1400و 23/آبان/1400 تست آمادگی جسمانی با آیتم های : دوی 1600 متر، بارفیکس، دراز نشست و دوی 9*4 در ورزشگاه ملت شاهین شهر برگزار گردید. کلیه پرسنل عملیاتی این سازمان در این تست شرکت و رکورد ایشان ثبت گردید.

آتش پاد مجتبی رستمی مدیرعامل سازمان در محل تست ها حاضر و از عملکرد کارگروه ورزش و نیروها بازدید به عمل آورد./