مغازه سوپر مارکت در آتش 2560 1152 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

مغازه سوپر مارکت در آتش

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر آتش سوزی در مورخ 1399/09/03ساعت 14:54…

ادامه مطلب
سقوط فرداز کوه 1080 810 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

سقوط فرداز کوه

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهرحادثه در مورخ 1399/08/04 ساعت 17:02 حادثه…

ادامه مطلب
تصادف تریلی وسمند دربزرگراه آزادگان 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

تصادف تریلی وسمند دربزرگراه آزادگان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/07/30 ساعت 23:52…

ادامه مطلب
انحراف مسیروحبسی در سواری پراید 2560 1152 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

انحراف مسیروحبسی در سواری پراید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/07/27 ساعت 21:07…

ادامه مطلب
آتش سوزی مخازن گازوئیل 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

آتش سوزی مخازن گازوئیل

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/07/27 ساعت 16:53 با…

ادامه مطلب
حریق و انفجار خودرو در منزل مسکونی 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

حریق و انفجار خودرو در منزل مسکونی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/06/19 ساعت 19:25 یک…

ادامه مطلب
غرقی در کانال آب 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

غرقی در کانال آب

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/06/19 ساعت 13:06…

ادامه مطلب
واژگونی تریلی اسکانیا 810 1080 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

واژگونی تریلی اسکانیا

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/06/06 ساعت 16:24 یک…

ادامه مطلب
تصادف تریلی و پراید در اتوبان معلم 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

تصادف تریلی و پراید در اتوبان معلم

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/06/06 ساعت 07:30 برخورد…

ادامه مطلب
انباری مجتمع مسکونی در آتش سوخت 500 300 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

انباری مجتمع مسکونی در آتش سوخت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/04/31 ساعت 18:37 انباری…

ادامه مطلب
شنا در استخر کشاورزی جان تبعه افغانستانی 25 ساله را گرفت 500 300 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

شنا در استخر کشاورزی جان تبعه افغانستانی 25 ساله را گرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر در مورخ 1399/04/30ساعت 12:14 با اعلام…

ادامه مطلب
اتاق خواب منزل مسکونی در آتش سوخت 500 300 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

اتاق خواب منزل مسکونی در آتش سوخت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/04/16 ساعت 06:03 یک…

ادامه مطلب