دوره آموزشی اطفای حریق جهت نیروهای سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

دوره آموزشی اطفای حریق جهت نیروهای سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر 2560 1244 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشلنی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، دوره آموزشی اطفای حریق در هفته سوم و چهارم خرداد ماه 1400 برای 36 نفر از نیروهای سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر(ترمینال شیشه ای) در سه روز متفاوت بارعایت پروتکل های بهداشتی و تعداد نفرات ابلاغ شده (13 نفر) برگزار شد. در این دوره نیروهای سازمان مدیریت حمل و نقل با مبانی آتش نشانی و چگونگی اطفای حریق هم به صورت عملی، هم به صورت تئوری آشنا شدند.