مسابقه تیر اندازی

مسابقه تیر اندازی 600 400 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر مسابقه تیر اندازی با تفنگ بادی بین ایستگاهی در تاریخ 11/آذر/1400 برگزار گردید.

این مسابقه به صورت تیمی آغاز شد که در پایان در رده بندی ایستگاهی تیم ایستگاه 3  به مقام اول، تیم ایستگاه 2 مقام دوم و ایستگاه 1 مقام سوم و آقایان سعید براتی  ایستگاه 3، محمد بهرامی ایستگاه 2 و یاسر احمدی ایستگاه 1 به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. مدیر عامل سازمان آتش پاد مجتبی رستمی، معاون سازمان، روسای ایستگاه ها در برگزاری و نظارت و آقایان حاجیان و بهادران از حراست شهرداری و آقای مهندس اکرم خانی میهمانان این برنامه بودند .