خبر

مغازه سوپر مارکت در آتش

مغازه سوپر مارکت در آتش 2560 1152 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر آتش سوزی در مورخ 1399/09/03ساعت 14:54…

ادامه مطلب

سقوط فرداز کوه

سقوط فرداز کوه 1080 810 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهرحادثه در مورخ 1399/08/04 ساعت 17:02 حادثه…

ادامه مطلب

تصادف تریلی وسمند دربزرگراه آزادگان

تصادف تریلی وسمند دربزرگراه آزادگان 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/07/30 ساعت 23:52…

ادامه مطلب

انحراف مسیروحبسی در سواری پراید

انحراف مسیروحبسی در سواری پراید 2560 1152 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/07/27 ساعت 21:07…

ادامه مطلب

آتش سوزی مخازن گازوئیل

آتش سوزی مخازن گازوئیل 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/07/27 ساعت 16:53 با…

ادامه مطلب

حریق و انفجار خودرو در منزل مسکونی

حریق و انفجار خودرو در منزل مسکونی 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/06/19 ساعت 19:25 یک…

ادامه مطلب

غرقی در کانال آب

غرقی در کانال آب 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر حادثه در مورخ 1399/06/19 ساعت 13:06…

ادامه مطلب

واژگونی تریلی اسکانیا

واژگونی تریلی اسکانیا 810 1080 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/06/06 ساعت 16:24 یک…

ادامه مطلب

تصادف تریلی و پراید در اتوبان معلم

تصادف تریلی و پراید در اتوبان معلم 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/06/06 ساعت 07:30 برخورد…

ادامه مطلب

انباری مجتمع مسکونی در آتش سوخت

انباری مجتمع مسکونی در آتش سوخت 500 300 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ 1399/04/31 ساعت 18:37 انباری…

ادامه مطلب