بزرگداشت

هشتم ذی القعده سالروز بزرگداشت احمد بن موسی الکاظم (ع) برادر حضرت امام رضا (ع) گرامی باد.

هشتم ذی القعده سالروز بزرگداشت احمد بن موسی الکاظم (ع) برادر حضرت امام رضا (ع) گرامی باد. 740 498 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

روز بزرگداشت زبان پارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد

روز بزرگداشت زبان پارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد 812 640 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر