دکتر ابریشمی راد-شهردار- آتش پاد- مجتبی رستمی

بازدید جناب آقای دکتر ابریشمی راد

بازدید جناب آقای دکتر ابریشمی راد 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر، در روز 1400/11/14 جناب آقای…

ادامه مطلب