روسای ایستگاه ها

برگزاری جلسه تخصصی روسای ایستگاه

برگزاری جلسه تخصصی روسای ایستگاه 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

در تاریخ 29 فروردین 1401 راس ساعت 8 صبح  اولین جلسه تخصصی روسای ایستگاه ها با حضور مدیر…

ادامه مطلب