مانور سراسری ایمنی و زلزله

مانور سراسری ایمنی و زلزله

مانور سراسری ایمنی و زلزله 600 337 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر مانور سراسری ایمنی و زلزله با…

ادامه مطلب