هفتم مهر

هفتم مهر ماه روز آتنش نشانی و ایمنی گرامی باد

هفتم مهر ماه روز آتنش نشانی و ایمنی گرامی باد 1656 1000 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، با شعار نهادینه شدن فرهنگ ایمنی برابر است با…

ادامه مطلب