هفته وحدت

هفته وحدت بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد.

هفته وحدت بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد. 888 1269 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر