آموزش اطفاء حریق به افسران نیروی انتظامی

آموزش اطفاء حریق به افسران نیروی انتظامی 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر در مورخ  1400/07/11 تعداد 25 نفر از  افسران فرماندهی انتظامی شهرستان با حضور در ایستگاه شماره 2 واقع در گلدیس مورد آموزش های  تئوری حریق ، آشنایی با انواع کپسول های خاموش کننده و طریقه اطفا حریق قرارگرفتند . پس از آموزش تئوری و ارائه نکات آموزشی  آتش در تشتک حاوی گازوئیل و مایعات قابل اشتعال ایجاد گردید که توسط افسران و با  استفاده از کپسول های خاموش کننده اطفاء گردید.