آموزش مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر

آموزش مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر 599 400 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

واحد آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر با رعایت  شیوه نامه های بهداشتی اقدام به برگزاری دوره ایمنی کار با تجهیزات (کف کش و توربین ها) در مورخ 17/آذر/1400 نمود. 18 نفر از کارمندان و پرسنل واحد خدمات شهری شهرداری در محل ایستگاه یک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر واقع در بلوار امام خمینی ابتدای خیابان مطهری ( بهداری ) حضور یافته و با توجه به الزام مدیریت بحران و جهت افزایش ایمنی و مقابله با آب گرفتگی احتمالی معابر مورد آموزش تئوری و عملی مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر و طریقه  کار با دستگاه های کف کش، لجن کش و روبین  قرار گرفتند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر با شعار فرهنگ ایمنی، شهری ایمن آمادگی خود را جهت آموزش اعلام می دارد.  

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وایمنی شهرداری شاهین شهر