برگزاری جلسه تخصصی روسای ایستگاه

برگزاری جلسه تخصصی روسای ایستگاه 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

در تاریخ 29 فروردین 1401 راس ساعت 8 صبح  اولین جلسه تخصصی روسای ایستگاه ها با حضور مدیر عامل و معاونت در دفتر مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر واقع در ایستگاه دو برگزار گردید. ابتدای جلسه، روسای ایستگاه گزارشی از وضعیت ایستگاه ها و اقدامات صورت پذیرفته در خصوص پیگیری های مصوبات سال قبل، ارایه نمودند. در ادامه جلسه: تبادل نظر در مورد ایرادها و اشکال های موجود انجام شد.

موارد زیر در دستور کار قرار گرفت:

  1. اجرای صحیح برنامه سین توسط پرسنل شیفت و نظارت روسای ایستگاه
  2. ارایه لیست تجهیزات لازم و نیازهای هر ایستگاه
  3. بازدید و رفع عیب شیر های هیدرانت حوزه مربوطه
  4. تاکید ویژه بر آموزش های ضمن خدمت و تخصصی آتش نشانی

جلسه در ساعت 11 تمام و مقرر شد روسای ایستگاه هرچه سریع تر نسبت به ارایه بند 2 اقدام و هر ماه گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به دفتر مدیر عامل ارسال نمایند.

«روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر»