برگزاری دوره آتش نشانان داوطلب

برگزاری دوره آتش نشانان داوطلب 720 1080 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، در نظر دارد در ادامه روند سال های گذشته و به منظور ارتقای سطح دانش و فرهنگ ایمنی شهروندی نسبت به برگزاری دوره آتش نشان داوطلب (بارعایت پروتکل های بهداشتی) اقدام نماید.

از این رو، علاقمندان می توانندجهت ثبت نام با شماره 03145260066 تماس حاصل و یا به صورت حضوری به واحد آموزش سازمان در ایستگاه شماره دو به نشانی گلدیس، بلوار یادگار امام (ره) مراجعه فرمایند.