دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد.

دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد. 450 281 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر