دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی 491 274 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر