دیدار سرپرست شهرداری ، رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شاهین شهر با آتش نشانان شهر

دیدار سرپرست شهرداری ، رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شاهین شهر با آتش نشانان شهر

دیدار سرپرست شهرداری ، رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شاهین شهر با آتش نشانان شهر 600 400 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

دیدار سرپرست شهرداری ، رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شاهین شهر با آتش نشانان شهر

به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی امام جمعه شاهین شهر ، سرپرست شهرداری ، رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شاهین شهر و برخی از معاونان شهرداری با آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر دیدار و این روز را به آنان تبریک گفتند.

احمدرضا پری تبار سرپرست شهرداری شاهین شهر در این دیدار ضمن تبریک روز آتش نشانی گفت: آتشنشانان انسان‌هایی هستند که جان خود را برای حفظ مال، امنیت و زندگی شهروندان  فدا می نمایند و با رشادت‌ها و دلاور مردی‌های خود انسانیت، نوع دوستی، شجاعت و فداکاری را به تمام معنا به نمایش می‌گذارند.

علی فتحی رئیس شورای اسلامی شاهین شهر نیز در این دیدار با تبریک روز آتش نشانی و ایمنی گفت: روز آتش نشانی و ایمنی، یادآور فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های آتش‌نشانان خدوم و زحمت‌کشی است که با عشق و با همه وجود برای ارتقای ایمنی و ایجاد آسایش و رفاه مردم تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی می نمایند. 

آتشپاد دوم مجتبی رستمی رئیس سازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنـی شهـرداری شاهین شهـر در این دیدار ضمن تشکر از اعضای حاضر گفت: این سازمان با صد نفر نیـروی آموزش دیده در قالب چهار ایستگاه در نقاط مختلف سطح شهر همـواره میکـوشد با ارائه خدمات ایمنی، جامعـه و زندگی ایمنـی را برای شهروندان ارجمند فراهم نماید .