شهادت جانگداز حضرت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد.

شهادت جانگداز حضرت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد. 600 600 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر