هفته دفاع مقدس آغاز بهار ایثار و دانش گرامی باد.

هفته دفاع مقدس آغاز بهار ایثار و دانش گرامی باد. 451 641 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر
ایثار و مردانگی پیشه ایثارگران است.