عرض تسلیت به شهردار محترم شاهین شهر برای درگذشت پدر بزرگوارشان

عرض تسلیت به شهردار محترم شاهین شهر برای درگذشت پدر بزرگوارشان 372 364 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر