چهارم خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف گرامی باد

چهارم خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف گرامی باد 1085 778 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر