احتیاط هرگز پنجره آشپزخانه را به هنگام روشن بودن اجاق گاز باز نکنید.

  همشهری عزیز دقت شما به نکات ایمنی باعث کاهش وقوع حوادث ناگوار می شود.

هنگام پخت و پز هرگز پنجره مشرف به اجاق گاز را باز نکنید چرا که احتمال آتش سوزی افزایش می یابد.

هنگامی که اجاق گاز روشن است اگر پنجره مشرف به آن را باز کنید باد باعث حرکت دادن پرده می شود

که به محض قرار گرفتن با شعله اجاق گاز آتش گرفته و سبب وقوع حوادث ناگوار می شود.