امام خمینی

سال روز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای قیام 15 خرداد تسلیت باد

سال روز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای قیام 15 خرداد تسلیت باد 450 602 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر