حضرت علی(ع)

فزت و رب الکعبه (ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام)

فزت و رب الکعبه (ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام) 500 888 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر