دوره ایمنی کار با تجهیزات

آموزش مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر

آموزش مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر 599 400 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

واحد آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر با رعایت  شیوه نامه های…

ادامه مطلب