روابط عمومی

ولادت هشتمین نور ولایت مبارک

ولادت هشتمین نور ولایت مبارک 512 384 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

روز بسیج استادان – شهادت دکتر مصطفی چمران

روز بسیج استادان – شهادت دکتر مصطفی چمران 625 452 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر