سعید کریمیان

جلسه نحوه اجرای مبحث سوم در ساخت و سازهای سطح شهر

جلسه نحوه اجرای مبحث سوم در ساخت و سازهای سطح شهر 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر جلسه هم اندیشی جهت تسهیل و…

ادامه مطلب

جلسه جشنواره شهرداران جوان

جلسه جشنواره شهرداران جوان 1080 1080 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، جلسه شهرداران جوان در خرداد…

ادامه مطلب