شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

آموزش ایمنی و اطفای حریق پرسنل شبکه بهداشت و درمان

آموزش ایمنی و اطفای حریق پرسنل شبکه بهداشت و درمان 2560 1437 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

  پیرو درخواست برگزاری دوره آموزش ایمنی جهت کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان، واحد آموزش و پژوهش…

ادامه مطلب