شهرداران جوان

جلسه جشنواره شهرداران جوان

جلسه جشنواره شهرداران جوان 1080 1080 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، جلسه شهرداران جوان در خرداد…

ادامه مطلب