معلم

معلمی، شغل انبیاست. (دوازدهم اردبیهشت)

معلمی، شغل انبیاست. (دوازدهم اردبیهشت) 600 677 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر