مهندس وزیری

جلسه نحوه اجرای مبحث سوم در ساخت و سازهای سطح شهر

جلسه نحوه اجرای مبحث سوم در ساخت و سازهای سطح شهر 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری  شاهین شهر جلسه هم اندیشی جهت تسهیل و…

ادامه مطلب