واحد آموزش و پژوهش

آموزش پرسنل شرکت دژدیس سپاهان

آموزش پرسنل شرکت دژدیس سپاهان 2560 1707 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

واحد آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر، با رعایت شیوه نامه های…

ادامه مطلب

آموزش مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر

آموزش مدیریت بحران در آب گرفتگی معابر 599 400 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

واحد آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر با رعایت  شیوه نامه های…

ادامه مطلب

برگزاری دوره تکمیلی آتش نشان افتخاری

برگزاری دوره تکمیلی آتش نشان افتخاری 660 400 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهین شهر واحد آموزش و پژوهش سازمان،…

ادامه مطلب