کرامت

دهه کرامت گرامی باد.

دهه کرامت گرامی باد. 547 448 سازمان آتش‌نشانی شاهین‌شهر